Historie a vývoj areálu

 

Výstavba areálu, včetně stavebních objektů, proběhla v období padesátých a šedesátých let,  kdy z původně plánovaného hornického učiliště vznikl komplex výrobních objektů,  včetně jejich zázemí a to rámci trustu podniku NAREX PRAHA. Později se rozšířením výrobního programu a také privatizaci objektu - stala vlastníkem firma TENAS a to v roce1992.       

Společnost SEMAG spol. sr.o. koupila většinovou část areálu v roce 2003, aby po nutné projektové přípravě a vyřízení veškerých stavebních formalit, začla v roce 2004 ze stavební rekonstrukcí objektu cukrárenské výroby. Následně se zrekonstruoval objekt pekárny chleba a v konečné fázi potom samotné objekty pekárny, včetně zázemí a správní budovy. 

Vlastní realitní činnost společnosti započala v roku 2005, ale do dnešní podoby své realitní činnosti se všemi náležitostmi, se postupně přešlo na přelomu roku 2006 a 2007 a pokračuje dodnes.